საქართველოს სასამართლოების საქმისწარმოების სისტემა

საქმე No: 256987456910025487
ინსტანცია დოკუმენტის დასახელება გადაწყვეტილება

{caseNO}

{court}

{caseCategory}

{decision}

{litigation}

{date}

სრულად

{instance}

{decision}

საბეჭდი ვერსია ტექსტური ვერსია