საქართველოს სასამართლოების საქმისწარმოების სისტემა

საქმე No: 256987456910025487
ინსტანცია დოკუმენტის დასახელება გადაწყვეტილება

{caseNO}

{court} {caseCategory} {decision} {litigation} {date} სრულად
{instance} {decision} საბეჭდი ვერსია ტექსტური ვერსია